Tag: Vez

Klasični i vez pokrsticama sa uputstvima i šemama za izradu

Motiv vez 19
0 88

Motiv vez no. 19

Veženi kuhinjski set  sa plavim motivima

Motiv vez 18
0 191

Motiv vez no. 18

Veženi kuhinjski set  sa motivom limuna

Monogram vez 1
0 135

Monogram no. 1

Monogram A – Z klasičnim vezom

Motiv vez 17
0 91

Motiv vez no. 17

Veženi motivi  – Seoska idila

Motiv vez 15
0 183

Monogram no. 2

Monogram za decu A – Z bodom pokrstice

Motiv vez 16
0 135

Motiv vez no. 16

Dva motiva za decu vežena pokrsticom

Motiv vez 14
0 186

Motiv vez no. 14

Deset motiva bodom pokrstice kao simbol ljubavi

Motiv vez 11
0 156

Motiv vez no. 11

Milje sa Deda Mrazom

Slika vez 4
0 110

Slika vez no. 4

Dva pauna na slici – Raskošni motivi veza

Slika vez 3
0 150

Slika vez no. 3

Vežena slika sa uskršnjim jajetom