Tag: Vez

Klasični i vez pokrsticama sa uputstvima i šemama za izradu

Motiv vez 22
0 120

Motiv vez no. 22

Veženi motivi povrća u kuhinji

Motiv vez 21
0 119

Motiv vez no. 21

Veženi kuhinjski motivi za stolnjak ili set

Motiv vez 20
0 99

Motiv vez no. 20

Veženi kuhinjski stolnjak sa mtivima cveća i voća

Slika vez 5
0 126

Slika vez no. 5

Vežena slika vesele buba mare

Motiv vez 19
0 121

Motiv vez no. 19

Veženi kuhinjski set  sa plavim motivima

Motiv vez 18
0 229

Motiv vez no. 18

Veženi kuhinjski set  sa motivom limuna

Monogram vez 1
0 168

Monogram no. 1

Monogram A – Z klasičnim vezom

Motiv vez 17
0 118

Motiv vez no. 17

Veženi motivi  – Seoska idila

Motiv vez 15
0 236

Monogram no. 2

Monogram za decu A – Z bodom pokrstice

Motiv vez 16
0 165

Motiv vez no. 16

Dva motiva za decu vežena pokrsticom