Tag: Vez

Klasični i vez pokrsticama sa uputstvima i šemama za izradu

Motiv vez 24
0 76

Motiv vez no. 24

Veženi milje ili stolnjak

Slika vez 9
0 99

Slika vez no. 9

Goblen slika sa žutim i crvenim ružama

Motiv vez 23
0 112

Motiv vez no. 23

Saksije sa cvećem – Šest motiva za vez

Slika vez 6
0 116

Slika vez no. 8

Slika pokrsticom Cvetna devojka

Slika vez 7
0 130

Slika vez no. 7

Goblen slika Devojka iz Kenije

Slika vez 1
0 364

Slika vez no. 6

Goblen slika Devojka iz Indije

Motiv vez 22
0 95

Motiv vez no. 22

Veženi motivi povrća u kuhinji

Motiv vez 21
0 91

Motiv vez no. 21

Veženi kuhinjski motivi za stolnjak ili set

Motiv vez 20
0 74

Motiv vez no. 20

Veženi kuhinjski stolnjak sa mtivima cveća i voća

Slika vez 5
0 97

Slika vez no. 5

Vežena slika vesele buba mare