Tag: Vez

Klasični i vez pokrsticama sa uputstvima i šemama za izradu

Slika vez 10
0 189

Slika vez no. 10

Slika ili milje sa ružama

Kombinacija 9
0 138

Kombinacija no. 9

Kombinovani stolnjak sa belim vezom i čipkom

Motiv vez 26
0 201

Motiv vez no. 26

Vez za bebi odeću

Motiv vez 25
0 169

Motiv vez no. 25

Bordura sa ružama za stolnjak

Motiv vez 24
0 106

Motiv vez no. 24

Veženi milje ili stolnjak

Slika vez 9
0 128

Slika vez no. 9

Goblen slika sa žutim i crvenim ružama

Motiv vez 23
0 150

Motiv vez no. 23

Saksije sa cvećem – Šest motiva za vez

Slika vez 6
0 150

Slika vez no. 8

Slika pokrsticom Cvetna devojka

Slika vez 7
0 165

Slika vez no. 7

Goblen slika Devojka iz Kenije

Slika vez 1
0 405

Slika vez no. 6

Goblen slika Devojka iz Indije