Tag: Pokrstica

Šeme i uputstva za vez pokrsticom na panami i leakrilu

Vežena slika 29
0 91

Slika vez no. 29

Vežena slika Cveće u vazi

Motiv za vez 55
0 102

Motiv vez no. 55

Veženi milje sa crvenim cvetovima

Motiv za vez 54
0 98

Motiv vez no. 54

Veženi milje sa ružama

Motiv za vez 53
0 96

Motiv vez no. 53

Jedanaest uzoraka za vežene cvetne bordure

Vežena slika 28
0 81

Slika vez no. 28

Vežena slika Beca sa Goča

Vežena slika 27
0 140

Slika vez no. 27

Vežena slika Šarulja sa Zlatibora

Motiv za vez 52
0 92

Motiv vez no. 52

Vežena bordura Stado sa Kopaonika

Vežena slika 26
0 99

Slika vez no. 26

Vežena slika Meda deda Mraz

Vežena slika 25
0 136

Slika vez no. 25

Vežena slika Novogodišnji vrapci

Motiv za vez 51
0 102

Motiv vez no. 51

Veženi novogodišnji zeleni milje ili stolnjak