Tag: Pokrstica

Šeme i uputstva za vez pokrsticom na panami i leakrilu

Motiv za vez 1
0 117

Motiv vez no. 1

Dva cvetna motiva na platnu – Kukurek i ciklama

Makovi vez
0 356

Motiv vez no. 12

Veliki stolnjak sa makovima