Tag: Poentles

Poentles tehnika izrade ručnih radova sa objašnjenjem i šemama

Kombinacija 41
0 118

Kombinacija no. 41

Kvadratni poentles milje sa heklanom sredinom

Kombinacija 38 poentles milje
0 180

Kombinacija no. 38

Poentles milje u kombinaciji sa platnom

Poentles milje 36
0 183

Kombinacija no. 36

Okrugli cvetni poentles milje

Poentles milje 24
0 206

Kombinacija no. 24

Poentles milje Cvetno polje

Poentles motiv
0 222

Kombinacija no. 23

Motiv korpice sa cvećem urađen poentles tehnikom

Poentles motiv
0 145

Kombinacija no. 22

Motiv mašne urađen poentles tehnikom