Tag: Miljei

Heklani miljei sa uputstvom, opisom dimenzija i  šemama za izradu

Heklani milje 321
0 90

Milje no. 321

Heklani milje sa šest lepeza

Heklani milje 320
0 95

Milje no. 320

Heklani milje sa dva srca

Heklani milje 319
0 117

Milje no. 319

Okrugli rustični heklani milje sa caknama

Heklani milje 318
0 96

Milje no. 318

Neobični heklani prolećni milje

Heklani milje 317
0 105

Milje no. 317

Okrugli ružičasti heklani milje

Heklani milje 316
0 99

Milje no. 316

Nežni heklani milje kvadratnog oblika

Heklani milje 315
0 102

Milje no. 315

Dugački prolećni heklani milje

Heklani milje 314
0 95

Milje no. 314

Nežni heklani čipkani milje

Heklani milje 313
0 95

Milje no. 313

Kvadratni heklani milje sa cvetom

Heklani milje 312
0 131

Milje no. 312

Veliki heklani milje sa violinom i dva mala u setu