Tag: Miljei

Heklani miljei sa uputstvom, opisom dimenzija i  šemama za izradu

Heklani milje 136
0 102

Milje no. 136

Nežni šestougaoni milje

Heklani milje 135
0 97

Milje no. 135

Heklani milje golub i golubica

Heklani milje 134
0 74

Milje no. 134

Heklani milje sa trouglovima

Heklani milje 133
0 82

Milje no. 133

Jednostavan plavi heklani milje

Heklani milje 132
0 160

Milje no. 132

Okrugli milje sa bobicama

Motiv vez 24
0 76

Motiv vez no. 24

Veženi milje ili stolnjak

Heklani milje 131
0 77

Milje no. 131

Pravougaoni cvetni heklani milje

Heklani milje 130
0 104

Milje no. 130

Mini milje u obliku leptira

Heklani milje 129
0 75

Milje no. 129

Veliki heklani milje za klavir

Heklani milje 128
0 74

Milje no. 128

Nežni heklani milje sa šišarkama