Tag: Miljei

Heklani miljei sa uputstvom, opisom dimenzija i  šemama za izradu

Heklani milje 145
0 80

Milje no. 145

Ovalni heklani milje sa cvećem

Heklani milje 144
0 77

Milje no. 144

Ovalni heklani milje sa listovima

Beli vez 1
0 302

Beli vez no. 1

 Milje sa tulipanima – Rišelje

Heklani milje 143
0 85

Milje no. 143

Heklani milje velika ruža

Heklani milje 142
0 81

Milje no. 142

Cvetni heklani milje sa uglovima

Heklani milje 141
0 79

Milje no. 141

Neobičan heklani milje sa cvetovima

Heklani milje 140
0 78

Milje no. 140

Heklani milje sa velikim cvetom

Heklani milje 139
0 78

Milje no. 139

Jednostavan nežni heklani milje

Heklani milje 138
0 89

Milje no. 138

Heklani milje od kvadratnih motiva

Heklani milje 137
0 314

Milje no. 137

Ovalni heklani milje sa trouglovima