Tag: Miljei

Heklani miljei sa uputstvom, opisom dimenzija i  šemama za izradu

Heklani milje 180
0 113

Milje no. 180

Okrugli heklani milje sa šišarkama

Heklani milje 179
0 109

Milje no. 179

Heklani milje paunov rep

Heklani milje 178
0 102

Milje no. 178

Nežni okrugli heklani milje

Heklani milje 177
0 80

Milje no. 177

Heklani crveni spiralni milje

Heklani milje 176
0 87

Milje no. 176

Crveni heklani prozračni milje

Heklani milje 175
0 193

Milje no. 175

Heklani milje sa caknama

Heklani milje 174
0 114

Milje no. 174

Veliki kvadratni heklani milje

Heklani milje 173
0 101

Milje no. 173

Heklani milje sa venčićima

Kombinacija sa čipkom 17
0 127

Kombinacija no. 17

Milje sa šarenom tkaninom i heklanom bordurom

Heklani milje 172
0 106

Milje no. 172

Šestougaoni heklani milje u boji