Tag: Miljei

Heklani miljei sa uputstvom, opisom dimenzija i  šemama za izradu

Heklani milje 311
0 130

Milje no. 311

Heklani milje sa četiri cveta

Heklani milje 310
0 105

Milje no. 310

Kombinovani heklani milje

Heklani milje 309
0 115

Milje no. 309

Heklani milje sa srcima

Heklani milje 308
0 100

Milje no. 308

Veliki okrugli heklani milje sa tulipanima

Heklani milje 307
0 95

Milje no. 307

Okrugli heklani milje sa vinovom lozom

Kombinacija 41
0 115

Kombinacija no. 41

Kvadratni poentles milje sa heklanom sredinom

Heklani milje 306
0 89

Milje no. 306

Heklani milje sa dve velike ruže

Heklani milje 305
0 98

Milje no. 305

Heklani milje sa anđelima

Heklani milje 304
0 104

Milje no. 304

Heklani miljei kao trpezarijski set

Heklani milje 303
0 88

Milje no. 303

Heklani milje sa špicevima