Tag: Kombinacije

Kombinacije platna, čipke i veza sa šemama i uputstvom za izradu

Kombinacija 2
0 182

Kombinacija no. 2

Kombinovani milje za ručavanje

Kombinovani stolnjak 5
0 262

Kombinacija no. 5

Svečani uskršnji stolnjak

Kombinacija platna i čipke 1
0 171

Kombinacija no. 1

Kombinovani crveni kvadratni milje sa obrubom od čipke