Tag: Kombinacije

Kombinacije platna, čipke i veza sa šemama i uputstvom za izradu

Kombinacija 8
0 84

Kombinacija no. 8

Heklana bordura za svečani stolnjak

Heklana zavesa 8
0 129

Zavesa no. 8

Moderna zavesa sa heklanim detaljem

Kombinacija čipke i veza 4
0 90

Kombinacija no. 4

Vežena salveta sa obrubom od čipke

Kombinacija 7
0 104

Kombinacija no.7

Stolnjak sa velikom heklanom bordurom

Kombinacija 3
0 121

Kombinacija no. 3

Nežni kombinovani milje sa čipkom

Kombinacija 6
0 205

Kombinacija no. 6

Kombinovani stolnjak od platna sa heklanim margaretama

Kombinacija 2
0 145

Kombinacija no. 2

Kombinovani milje za ručavanje

Kombinovani stolnjak 5
0 215

Kombinacija no. 5

Svečani uskršnji stolnjak

Kombinacija platna i čipke 1
0 137

Kombinacija no. 1

Kombinovani crveni kvadratni milje sa obrubom od čipke