Tag: Kombinacije

Kombinacije platna, čipke i veza sa šemama i uputstvom za izradu

Heklana bordura 36
0 107

Bordura no. 36

Ružičasta heklana bordura

Kombinacija 41
0 118

Kombinacija no. 41

Kvadratni poentles milje sa heklanom sredinom

Kombinovani stolnjak 40
0 95

Kombinacija no. 40

Svečani stolnjak sa trouglastom heklanom aplikacijom

Kombinovani stolnjak 39
0 100

Kombinacija no. 39

Kombinovani kvadratni stolnjak sa čipkom

Kombinovani milje 37
0 98

Kombinacija no. 37

Veliki okrugli heklani ili ažur milje

Kombinacija 38 poentles milje
0 180

Kombinacija no. 38

Poentles milje u kombinaciji sa platnom

Poentles milje 36
0 183

Kombinacija no. 36

Okrugli cvetni poentles milje

Kombinovana vitraža 35
0 102

Kombinacija no. 35

Heklana zavesa sa bordurom od drvoreda

Kombinovani set miljea 34
0 148

Kombinacija no. 34

Kombinovani set miljea sa ljiljanima

Kombinovani zeleni milje 33
0 150

Kombinacija no. 33

Svetlo zeleni kombinovani milje od krugova