Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklani milje 36
0 112

Milje no. 36

Heklani  žuti milje

Heklana vitraža 5
0 112

Vitraža no. 5

Heklana vitraža za trpezariju

Heklani stolnjak 9
0 310

Stolnjak no. 9

Okrugli heklani stolnjak sa ružama

Heklani milje 35
0 114

Milje no. 35

Heklani milje sa bobicama

Heklani milje 34
0 129

Milje no. 34

Heklani milje od četiri kvadrata

Heklani milje 33
0 198

Milje no. 33

Heklani milje šestokraka zvezda

Heklani milje 32
0 177

Milje no. 32

Jednostavan heklani ovalni milje

Heklani milje 31
0 142

Milje no. 31

Tri heklana miljea za fotelju

Heklani milje 30
0 116

Milje no. 30

Okrugli heklani milje Suza

Heklani milje 29
0 122

Milje no. 29

Heklani milje cvetna zvezda