Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklani milje 55
0 69

Milje no. 55

Jednostavan ovalni heklani milje

Heklani milje 54
0 98

Milje no. 54

Jednostavan heklani milje Iks

Heklani milje 53
0 175

Milje no. 53

Heklani milje sa velikom ružom

Heklani milje 52
0 82

Milje no. 52

Heklani milje sa motivima cveća i leptira

Heklani milje 51
0 86

Milje no. 51

Klasični heklani milje na dva načina

Heklani prekrivač 2
0 280

Prekrivač no. 2

Heklani prekrivač za krevet ili stolnjak

Heklani stolnjak 10
0 92

Stolnjak no. 10

Heklani  prolećni stolnjak

Heklani milje 50
0 74

Milje no. 50

Neobični heklani šišarka milje

Heklani milje 49
0 83

Milje no. 49

Kombinovani heklani okrugli milje

Heklani milje 48
0 117

Milje no. 48

Okrugli heklani milje Pahulja