Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklani milje 83
0 102

Milje no. 83

Osmougaoni heklani milje

Heklani milje 82
0 99

Milje no. 82

Veliki ovalni heklani cvetni milje

Heklani milje 81
0 121

Milje no. 81

Heklani milje sa dva velika cveta

Heklani stolnjak 19
0 114

Stolnjak no. 19

Okrugli heklani svečani stolnjak

Heklana vitraža 9
0 121

Vitraža no. 9

Heklana vitražna zavesa sa narcisima

Heklana zavesa 6
0 113

Zavesa no. 6

Neobična prolećna heklana zavesa

Heklani milje 80
0 130

Milje no. 80

Pravougaoni heklani  milje

Heklani milje 79
0 101

Milje no. 79

Heklani milje bela hrizantema

Heklani milje 78
0 126

Milje no. 78

Kvadratni heklani milje rađen iz sredine

Heklani milje 77
0 106

Milje no. 77

Heklani milje sa cvećem