Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklani milje 98
0 201

Milje no. 98

Heklani milje paukova mreža

Heklani milje 97
0 127

Milje no. 97

Heklani milje Nela

Heklani milje 96
0 119

Milje no. 96

Heklani milje sa leptirima

Heklana bordura 7
0 218

Bordura no. 7

Višenamenska heklana bordura Rozeta

Heklana jastučnica 4
0 174

Jastučnica no. 4

Heklano rustično cvetno jastuče

Heklani prekrivač 3
0 130

Prekrivač no. 3

Heklani krevetski prekrivač, zavesa ili stolnjak

Heklani stolnjak 23
0 317

Stolnjak no. 23

Veliki okrugli heklani stolnjak Suza

Heklana zavesa 7
0 127

Zavesa no. 7

Heklana zavesa za dvokrilni prozor

Heklani milje 95
0 107

Milje no. 95

Heklani ovalni milje Luj XV

Heklani mlje 94
0 300

Milje no. 94

Mali heklani geometrijski milje