Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklani milje 82
0 72

Milje no. 82

Veliki ovalni heklani cvetni milje

Heklani milje 81
0 93

Milje no. 81

Heklani milje sa dva velika cveta

Heklani stolnjak 19
0 85

Stolnjak no. 19

Okrugli heklani svečani stolnjak

Heklana vitraža 9
0 93

Vitraža no. 9

Heklana vitražna zavesa sa narcisima

Heklana zavesa 6
0 83

Zavesa no. 6

Neobična prolećna heklana zavesa

Heklani milje 80
0 106

Milje no. 80

Pravougaoni heklani  milje

Heklani milje 79
0 80

Milje no. 79

Heklani milje bela hrizantema

Heklani milje 78
0 102

Milje no. 78

Kvadratni heklani milje rađen iz sredine

Heklani milje 77
0 82

Milje no. 77

Heklani milje sa cvećem

Heklani milje 76
0 100

Milje no. 76

Heklani milje pahulja model 4