Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklana zavesa 16
0 100

Zavesa no. 16

Mala heklana zavesa sa jelenom i žirovima

Heklani milje 170
0 126

Milje no. 170

Heklani pravougaoni milje

Heklani milje 169
0 129

Milje no. 169

Heklani milje cvet u krugu

Heklani milje 168
0 104

Milje no. 168

Heklani lepeza milje

Heklani milje 167
0 99

Milje no. 167

Nežni ovalni heklani milje

Heklana zavesa 15
0 107

Zavesa no. 15

Mala heklana zavesa sa leptirima

Heklani milje 166
0 100

Milje no. 166

Mali kvadratni heklani milje

Heklani milje 165
0 103

Milje no. 165

Ovalni rustični heklani milje

Heklani milje 164
0 115

Milje no. 164

Nežni okrugli heklani milje

Heklani milje 163
0 106

Milje no. 163

Mali ovalni heklani milje