Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklana vitraža 23
0 135

Vitraža no. 23

Heklana vitraža sa Deda mrazom i Sneškom

Heklani milje 201
0 155

Milje no. 201

Mali heklani milje za početnike

Heklana zavesa 26
0 191

Zavesa no. 26

Heklana zavesa sa pingvinima

Heklani stolnjak 42
0 126

Stolnjak no. 42

Heklani kvadratni nadstolnjak

Heklani milje 200
0 104

Milje no. 200

Plavi okrugli heklani milje

Heklani milje 199
0 107

Milje no. 199

Heklani milje mala zvezda

Heklani milje 198
0 108

Milje no. 198

Atraktivni okrugli heklani milje

Heklani stolnjak 41
0 129

Stolnjak no. 41

Svečani heklani stolnjak ili nadstolnjak

Heklana zavesa 25
0 151

Zavesa no. 25

Heklana zavesa sa cvetnim trakama

Heklani milje 197
0 85

Milje no. 197

Heklani milje sa božurima