Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklana bordura 39
0 50

Bordura no. 39

Šest ukrasnih bordura za salvete

Heklani milje 375
0 49

Milje no. 375

Heklani milje Sali

Heklana zavesa 46
0 51

Zavesa no. 46

Heklana zavesa sa rascvetalom krošnjom

Kombinovani stolnjak 55
0 52

Kombinacija no. 55

Kombinovani stolnjak sa raskošnom bordurom

Heklana čipka 12
0 57

Čipka no. 12

Heklana čipka sa srcima

Heklani stolnjak 75
0 77

Stolnjak no. 75

Heklani čipkasti stolnjak od devetnaest motiva

Kombinovani nadstolnjak 54
0 64

Kombinacija no. 54

Kombinovani nadstolnjak sa heklanim kvadratima

Heklani milje 374
0 106

Milje no. 374

Heklani milje Sandi od okrulog i kvvadratnih motiva

Heklana vitraža 47
0 60

Vitraža no. 47

Heklana vitraža sa likom beračice cveća

Heklani jastuk 15
0 71

Jastučnica no. 15

Heklano jastuče ili mini milje Igra leptira