Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Heklana bordura 35
0 130

Bordura no. 35

Velika heklana ili vežena bordura sa anđelima

Heklani milje 305
0 98

Milje no. 305

Heklani milje sa anđelima

Kombinovani stolnjak 40
0 94

Kombinacija no. 40

Svečani stolnjak sa trouglastom heklanom aplikacijom

Heklani milje 304
0 104

Milje no. 304

Heklani miljei kao trpezarijski set

Heklani milje 303
0 88

Milje no. 303

Heklani milje sa špicevima

Heklani milje 302
0 100

Milje no. 302

Heklani milje sa delfinima

Heklana zavesa 38
0 103

Zavesa no. 38

Heklana zavesa u kombinaciji sa platnom

Heklani milje 301
0 95

Milje no. 301

Heklani milje Koni

Heklani stolnjak 63
0 100

Stolnjak no 63

Heklani stolnjak Sonata

Heklani milje 300
0 88

Milje no. 300

Heklani milje sa venčićima