Tag: Heklanje

Heklanje sa uputstvima i šemama za razne heklane ručne radove

Kombinovani stolnjak 39
0 65

Kombinacija no. 39

Kombinovani kvadratni stolnjak sa čipkom

Heklani milje 293
0 59

Milje no. 293

Kvadratni heklani milje sa cvetnim poljima

Heklana vitraža 44
0 126

Vitraža no. 44

Heklana vitražna zavesa Paunov rep

Heklani milje 292
0 65

Milje no. 292

Nežna heklana rozeta iz tri dela

Heklana vitraža 43
0 66

Vitraža no. 43

Heklana vitražna zavesa sa anemonama

Heklani stolnjak 60
0 76

Stolnjak no. 60

Heklani stolnjak Anđeli na plaži

Heklani milje 291
0 60

Milje no. 291

Heklani milje Velika ruža

Heklani milje 290
0 64

Milje no. 290

Veliki milje za dugački sto

Heklana vitraža 42
0 68

Vitraža no. 42

Heklana vitražna zavesa sa ružama

Heklani jastuk 11
0 67

Jastučnica no. 11

Heklano jastuče ili milje Biciklista