Tag: Čipka

Heklana čipka sa šemama za različite namene u više dimenzija

Kombinacija 3
0 121

Kombinacija no. 3

Nežni kombinovani milje sa čipkom

Heklana čipka 1
0 241

Čipka no. 1

Osam čipkanih bordura za apliciranje na platno

Kombinacija 2
0 145

Kombinacija no. 2

Kombinovani milje za ručavanje

Kombinacija platna i čipke 1
0 137

Kombinacija no. 1

Kombinovani crveni kvadratni milje sa obrubom od čipke