Tag: Čipka

Heklana čipka sa šemama za različite namene u više dimenzija

Kombinacija 3
0 155

Kombinacija no. 3

Nežni kombinovani milje sa čipkom

Heklana čipka 1
0 299

Čipka no. 1

Osam čipkanih bordura za apliciranje na platno

Kombinacija 2
0 189

Kombinacija no. 2

Kombinovani milje za ručavanje

Kombinacija platna i čipke 1
0 180

Kombinacija no. 1

Kombinovani crveni kvadratni milje sa obrubom od čipke