Kategorija: Savremena medicina

Savremena medicina i nova dostignuća u lečenju i tretmanu zdravlja

Nanočestice
0 189
Posted in Savremena medicina

Nanomaterijali  i ljudsko zdravlje

Prednosti i opasnosti nanočestica po ljudsko zdravlje još uvek nisu poznate …