Kvadratni nadstolnjak Izgubljeni put

Kvadratni heklani nadstolnjak Izgubljeni put je nadstolnjak koji je urađen tehnikom vrlo sličnom izradi briške čipke, o kojoj sam već pisala. Izgleda veoma neobično i lepo, a izgledom pomalo podseća na poentles radove.

Uputstvo i šeme za njegovu izradu priloženi su u ovom postu. Za njegovu izradu potrebno je 150 gr konca za heklanje Koral br. 15 i odgovarajuća igla za rad. Dimenzije gotovog nadstolnjaka su 55×55 cm. U prilogu je i šema za izradu manjeg miljea, tako da možete uraditi i vrlo lep set, ukoliko to želite.

Izrada nadstolnjaka Izgubljeni put

Prvo uradite heklanu borduru A za manji kvadrat, prema rasporedu motiva na šemi. Zatim počnite izradu iz centra heklanjem lančića za omču od 8 petlji, plus 3 petlje za naredni red. Dalje radite prema rasporedu motiva na šemi. Spojite kružni motiv sa kvadratnim delom bordure dugačkim stubićima, kako je to prikazano na šemi. Zatim uhvatite veći kvadrat C i prilikom rada spojite onako kako je naznačeno na šemi sa prethodno urađenim kvadratom A.

Zatim uradite kružno kvadrat D, spajajući ga na isti način kao prethodni red. Sledeći kvadrat E radite sa izduženim uglovima (vidi šemu). Na taj način dobićete centralni deo stolnjaka. Zatim radite pojedinačne bočne motive, na stranicama kvadrata i na kraju ugaone motive. Radite to povezujući borduru dugačkih stubića sa više navijutaka (svaka crta preko dugačke linije predstavlja jedan navijutak).

Na šemi je ilustrovan način izrade ravne bordure (1), način savijanja bordure skupljanjem memica mrtvom petljom (2) i povezivanje bordura sa memicama (3). Na crtežu br. 4 prikazan je način povezivanja krajeva bordure sa jednim redom stubića sa jednim navijutkom.

I to je sve, nadam se da nije suviše komplikovano, ali je način izrade svakako neobičan.


Leave a Reply