Tehnologija u službi zdravlja

Tehnologija je bila u službi zdravlja oduvek, na ovaj ili onaj način. Jedna od pozitivnih strana savremenog doba je i sve veća primena novih tehnologija u oblasti zdravstva, koja omogućava da ono bude mnogo efikasnije.

Jedna od njih je i telemedicina. Telemedicina ili telezdrvstvo je postupak ili zdravstvena usluga za primenu na daljinu, posredstvom najsavemenijih tehnoloških uređaja za komunikaciju, sadašnjih i budućih. To su, na primer, videokonferencije, računari i internet, a uskoro i roboti za direktnu komunikaciju. Telemedicina, sinonim za telezdravstvo, jeste pojam koji se sve više upotrebljava.

Ona može da ima više oblika. Telekonsultacije (na primer, pregled na daljinu nekog kožnog problema). Telekontrola ( na primer, daljinska kontrola sprovođenja dijalize, kao i šećera u krvi ili elektrokardiogram). Teleekspertiza (mišljenje stručnjaka na daljinu). Teleasistencija (pomoć na daljinu u sprovođenju nekog zdravstvenog postupka).

U budućnosti bi ti novi načini lečenja trebalo sve više da se primenjuju i pokažu koliko tehnologija može da bude korisna  i u službi ljudskog zdravlja.

Novom aparaturom do uspešnije veštačke oplodnje
Reproduktivno zdravlje
Embrioskop

Reproduktivno zdravlje je jedna od oblasti medicine gde je tehnologija napravila revolucionarne pomake u lečenju i tretiranju neplodnosti. U svetu se svaki šesti par susreće sa ovim problemom. Ti parovi se zato često odlučuju za veštačku oplodnju, koja ponekad i ne uspe.

Naučnici su zato napravili uređaj – embrioskop, koji omogućava da se, u sklopu veštačke oplodnje, obezbedi više informacija kako bi se odredio “dobar kandidat”. Na taj način se zapravo bira embrion za koga se procenjuje da poseduje neophodne karakteristike da bi mogao da se ubaci u matericu.

Klasičnim sistemima se embrion posmatra kroz mikroskop u tri navrata tokom boravka u laboratoriji. Da bi se to realizovalo, on mora da se vadi iz inkubatora u kome boravi. Zahvaljujući embrioskopu, embrion može da se snima i prati u prvim stadijumima svog razvoja, bez potrebe vađenja, jer je kamera postavljena u unutrašnjost inkubatora.

To je uređaj koji može da proizvede 5. 000 fotografija. Naučnici ističu da je interes dvostruk, jer se prvo ne ometa embrion i ne remeti se njegovo okruženje, a sa druge strane dobija se više informacija. Uređaj je, pre svega, od koristi parovima za koje se zna da su im embrioni osetljiviji.

Stručnjaci navode da cilj nije samo ogromno povećanje stope trudnoća, već i smanjenje potrebe za prebacivanjem dva embriona da bi se izazvala trudnoća.

Embrioskop se već uveliko koristi širom Evrope i SAD-a.

Leave a Reply