Serviranje hrane u službi zdravlja

Alchajmer i ishrana
Ishrana bolesnika sa Alchajmerom

Serviranje hrane nije samo stvar estetske prirode i nije samo u službi kvaliteta ishrane, već ono može imati značajnu ulogu u poboljšanju i očuvanju ljudskog zdravlja.To naročito dolazi do izražaja kod nekih oboljenja, kao što je to Alchajmerova bolest.

Tako su neke ustanove i domovi za stara lica u svetu počeli da služe obroke za pacijente i štićenike obolele od najčešćeg oblika demencije – Alchajmerove bolesti u zalogajima. Na taj način štićenici ih mogu jesti sami prstima.

Radi se o tome da, kako istuču stručnjaci, osobe obolele od Alchajmera u određenom stadijumu bolesti više ne znaju šta je to na primer viljuška, čemu služi, kako se koristi. Međutim, neki od njih spontano pružaju ruku ka tanjiru. Zbog toga se došlo na ideju serviranja obroka tako da ih osobe obolele od ove bolesti mogu same jesti prstima, a ne da ih hrane drugi.

Lekari ističu da podsticanje uzimanja obroka sopstvenim rukama pomaže starijim osobama da što duže očuvaju svoju nezavisnost. Članovima njihovih porodica to može izgledati kao regresija.

Lekari, međutim, ističu da je ishrana veoma važna, a problemi vezani za Alchajmera na nju značajno utiču. Tako dolazi do gubitka apetita, problema sa žvakanjem hrane, delimičnog gubitka refleksa gutanja i ostalih problema.

Nakon pojave bolesti može doći do izbegavanja konzumiranja hrane. Dobra ishrana ograničava razvoj bolesti i pojavu novih bolesti, kao što su infekcije.

Ishrana u domovima za stara lica

U domovima za stare u kojima se primenjuje poseban način ishrane za osobe obolele od Alchajmera, kuvari se specijalno obučavaju kako da pripremaju takvu hranu. Poznato je da  pravilna ishrana može povoljno uticati na pojavu i progresiju demencije. Ona utiče na bolji rad moždanih ćelija, pa se njome može poboljšati pamćenje i mentalna sposobnost.

Hrana može biti lek, ali i način njenog serviranja ponekad, kao što je to slučaj kod uznapredovale demencije. Dakle, sve je u službi čoveka i njegovog zdravlja, pa i serviranje hrane.

Leave a Reply