Čudesni makrame čvorovi

Makrame je relativno jednostavna veština, kojom se mogu izraditi zaista čudesne rukotvorine i upotrebni predmeti. Zapravo postoji samo nekoliko osnovnih čvorova i nekoliko osnovnih pravila rada – i već ste savladali tehniku rada toliko da možete samostalno da krenete sa izradom, da doradite modele, promenite šeme, sami kreirate modele.

Ako vam se makrame tehnika dopada, moraćete naučiti nekoliko osnovnih čvorova da biste mogli krenuti dalje. Za ovu tehniku nije vam potreban nikakav alat, samo vešte ruke i odgovarajuće predivo. Niti se seku u odgovarajućoj dužini, presavijaju na pola i kače na noseću nit, ivicu tkanine, ili na neke čvrste oslonce (šipke, alke i sl.). Niti se mogu kačiti na dva načina. Uz šeme je često naglašena potrebna dužina niti, a to se odnosi na ukupnu dužinu niti pre presavijanja. Opšte pravilo je da isečena nit mora biti 7 do 8 puta duža od dužine gotovog rada.

Kratko objašnjenje tehnike rada sa slikama

Evo kratkog objašnjenja makrame tehnike, uz priložene slike na kojima to možete pratiti: Okačili ste dve presavijene niti na noseću šipku ili alku. Dakle, imate imate 4 kraja – to je uobičajeni broj niti za izradu jednog ravnog čvora ili ravne petlje – temeljnog čvora u ovoj tehnici. Mislim da su skice zaista jasne i da nije potrebno njihovo tekstualno objašnjenje. Međutim, morate znati da se ovi relativno jednostavni pokreti vaših ruku često pobrkaju i lako zaborave i zato, makar na početku, morate obavzno pratiti skice bodova. Da li se radne niti (niti sa kojima se vezuju čvorovi) nalaze ispred ili iza osnovnih niti (to su one niti oko kojih se vezuju čvorovi).

To je veoma važno i kad studirate skice to morate uočiti. Ako, primera radi, vezujete niz polučvorova sa radnim nitima koje se nalaze iza osnovnih niti, onda će se rad spiralno uvijati nadesno, a ako polučvorove vezujete sa radnim nitima koje se nalaze ispred osnovnih, rad će se uvijati nalevo. Kada uzastopno uradite dva polučvora tako da se kod prvog radna nit nalazi ispred, a kod drugog iza osnovnih niti, rad se neće uvijati – dobili ste ravan čvor ili ravnu petlju.

I onda kada budete savladali ovu tehniku, nemojte se ustručavati da pogledate u skice bodova (pogotovo ako duže vreme niste vezivali čvorove i niste u formi), jer taj odnos radnih i osnovnih niti određuje pravilnu izradu makrame bodova. Zapamtite, niti ili krajevi moraju slobodno visiti, razmršene i sređene, a noseća nit (ako ste na njoj započeli rad) dobro zategnuta i napeta. Ako se niti vezuju na tkaninu kao rese, onda tkanina mora biti fiksirana.

Koliko god tvrdili da je tehnika jednostavna, nije moguće jednim postom obuhvatiti sve njene detalje. Ovde ću vam pokušati objasniti na jednom jednostavnom primeru izradu ravnog temeljnog  makrame čvora, sa kojim biste već mogli uraditi udobnu ležaljku za sunce, kakva je ova na slici.

Tkalački ili ravan makrame čvor
Ležaljka
Ležaljka za sunce

Tkalački čvor se oblikuje od dva para uporednih uzica. Dve spljašnje uzice polažu se, uvek naizmenično, preko obe unutrašnje uzice i međusobno prepliću (sl. 2). Petljice se postavljaju u sredinu nosive vodoravne uzice, tj. osnove i to vodoravnim rebrastim čvorovima (sl. 1). U ovom slučaju to je šipka, tj. dve šipke koje su nosači ležaljke. Obe krajnje uzice teku amo-tamo, i to zdesna ulevo, odnosno sleva udesno. Čvorove morate čvrsto zatezati. U ovoj mreži tkalački čvorovi su pomereni dijagonalno u svakom novom redu (sl. 3).

Ležaljka je urađena u tri boje, na šipkama od 1m dužine. Za nju je potrebno 2×500 m tamno plave, 2×500 m zelene i 1×500 m svetlo plave sintetičke uzice. Upotrebljene su šipke za garnišnu, čiji su krajevi zatvoreni kuglama. Za svaku prugu (treba ih 5) odrežite 32 niti 14 m dužine. Na slici je data polovina šeme, drugu polovinu uzlajte jednako, ali obrnutim redom.

Ako ste početnik, pokušajte sa jednobojnom varijantom, možda će vam biti jednostavnije.

[…] pisala o makrame tehnici, ali samo o izradi osnovnog ravnog čvora kojim je urađena jednostavna ležaljka za sunce. Ovde je sada nešto detaljnije uputstvo za […]

3 mjeseca ago

Leave a Reply