Nanomaterijali  i ljudsko zdravlje

Nanomaterijali  i njihov uticaj na ljudsko zdravlje već dugo su tema, kako među običnim svetom tako i u naučnoj zajednici.  Naučnici ističu da su nanomaterijali preplavili čovekovu svakodnevnicu, ali da su opasnosti koje oni imaju po ljudsko zdravlje još nepoznate.

Prisutne u kozmetici, tekstilu, betonu i proizvodnji automobila, nanometrijske supstance (veličine milijarditog dela metra) imaju različit uticaj, u zavisnosti od veličine.

Razna istraživanja sprovedena na životinjama pokazala su da u zavisnosti od udahnutih i pojedenih nano čestica dolazi do izvesnih poremećaja u živim organizmima. Pre svega do pojave plućnih upala, poremećaja srčanog ritma, formiranja krvnih ugrušaka, ali i oboljenja mozga, jetre, slezine i kičmene moždine.

Nanomaterijali se, kako upozoravaju stručnjaci, sve više proizvode, pa se samim tim i sve više koriste. Na taj način su ljudi sve izloženiji negativnim efektima njihovog korišćenja.

Naučnici ističu i to da još nisu poznate sve bolesti izazvane nanočesticama, da je znanje prošarano, a da je opasnost i dalje zabrinjavajuća.

Kompanije koje koriste nano tehnologije su sve brojnije, što u velikoj meri komplikuje registrovanje mesta izloženih tim česticama.

Nanotehnologije su svuda, kako u mestima za stanovanje i životnoj sredini, tako i u oblasti energetike, zdravstva i automobilske industrije. To je, kako ističu naučnici, rezultat težnje za većim performansama određenih proizvoda.

Nanotehnologija ima potencijal da napravi revolucionarni napredak u svim segmentima bitisanja. Međutim, potencijalni rizici za zdravlje od industrijskih nanočestica, moguće zloupotrebe u primeni nanomaterijala na ljudsku biologiju i životnu okolinu su još uvek pod velikim znakom pitanja. Manipulacija materijom na atomskom i molekularnom nivou zadire i u DNK, a posledice toga još uvek nisu jasno sagledive. To otvara veoma ozbiljne teme, koje zahtevaju mnogo egzaktnije odgovore i odgovarajuće zakone i propise – upravo zbog mogućih veoma ozbiljnih zloupotreba.

Upotreba nanotehnologije u medicini
Nanotehnologija
Nanomedicina

Upotreba nanotehnologije u medicini (nanomedicina) će u bliskoj budućnosti postati uobičajena stvar. Trenutno se mnoge supstance detaljno proučavaju radi ispitivanja njihovih karakteristika u dostavi leka na ciljno mesto. Zanimljivo je da stručnjaci iz oblasti farmaceutskih nauka koriste nanočestice radi smanjenja toksičnosti i brojnih neželjenih efekata lekova. Mešutim, do nedavno nisu shvatili da same formulacije nosača mogu nositi određene rizike za pacijenta. To predstavlja ograničenje u njihovoj primeni.

Prednosti i opasnosti nanočestica po ljudsko zdravlje još uvek nisu sasvim poznate, s toga je neophodan izuzetan oprez u njihovoj svakodnevnoj primeni. Jedno od nedavnih senzacionalnih otkrića vezano je za nanočestice koje su dizajnirane da ubijaju ćelije raka. Ovo otkriće je od izuzetne važnosti, jer bi se tako mogla velikim delom prevenirati smrtnost uzrokovana rakom.

Leave a Reply