Magični momenat nastupa ljubavi

Magični momenat nastupa ljubavi je poznat kao ljubav na prvi pogled. Kada se govori o zaljubljivanju na prvi pogled, ne mogu se izbeći neka pitanja. Koliki je rizik da se zaljubimo u pogrešnu osobu? Koliko nam vremena treba da prepoznamo pravu osobu? Zašto se duboka ljubav u kratkom vremenskom roku može pretvoriti u odbojnost, pa čak i mržnju? A pre svega – Da li zaista postoji večita ljubav?

Ljubav na prvi pogled
Zaljubljenost

Još uvek ima naučnika, psihologa i sociologa koji daju potvrdan odgovor, uz određene pretpostavke. To znači: zaljubljivanje na prvi pogled – DA, a da li će ono prerasti u ljubav ovisi o čitavom nizu faktora. Naime, ljubav ne pada sa neba, ona nije bezuslovno stanje duše, već produkt vremena i truda koje oba patnera ulažu u svoju vezu.

Često se čuje komentar da se neko zaljubio u pogrešnu osobu. Da li to neminovno znači probleme? Psiholozi po tom pitanju imaju filozofski stav i kažu da se niko ne zaljubljuje u pogrešnu osobu, jer se instinct ne može prevariti. Čuveni leptirići, koji kod zaljubljenih ljudi lebde u stomaku, javljaju se samo onda kada naletimo na osobu koja nam upravo odgovara. I nije istina da ljubav čini čoveka slepim. Postoje naučni dokazi koji govore u prilog tome da ljudi najjasnije vide baš na početku rađanja ljubavi, onda kada ih čuvena strela potrefi posred srca. Tokom prvih minuta zaljubljivanja stoprocentno se prepoznaje “suprotna strana”. U tom magičnom momentu, iako toga nismo svesni, saznajemo sve jedan o drugome: prošlost, detinjstvo, dosadašnje propale veze, strahove, povrede duše, hrabrost i snagu, nadanja i slabosti, planove i snove.

Ljubav na prvi pogled i zaljubljenost

Sigurno ćete reći da se ljudi ipak ne mogu upoznati, a još manje zavoleti u svega nekoliko minuta. Ipak, kažu eksperti, to je moguće. Ovo se u 90% slučajeva događa svesno, intuitivno. U stvari, mi nismo ni svesni koliko signala emitujemo jedan ka drugome: izgled, odeća, miris, gestikulacija, govor tela, glas, zatim ono što zrači iznutra i još mnogo drugih sitnih detalja koji otkrivaju čoveka. Od svega toga podsvest stvara sveukupnu sliku. Što više partnerovih kvaliteta aktiviraju naša čula u pozitivnom pravcu, to je snažnija i međusobna privlačnost. Pored toga, dokazano je da se čovek ili žena uvek zaljubljuju u one ličnosti čija ukupna struktura dopunjava njihovu sopstvenu ličnost.

Logičan zaključak u tom slučaju je da bi svi ljubavni odnosi trebalo da budu skladni i srećni. Ali, perfektna dopuna ličnosti ne podrazumeva automatski mir i radost duše, već pre svega šansu da se zajedno sa drugim bićem optimalno razvija sopstvena ličnost. Treba da se “prerade” stare rane, osećaji krivice i strahovi i oslobode svi naši potencijali. S obzirom da su ovakvi procesi najčešće veoma mukotrpni i bolni, da bi se uspešno savladali, potrebno je da postoji velika međusobna podudarnost i privlačnost. Samo u tom slučaju će dva bića biti spremna da se intenzivno bave jedno drugim.

A šta se dešava kasnije?

U prvoj fazi zaljubljenosti, dok još lebde na sedmom nebu, izgradiće čvrstu bazu za buduće zajedništvo. A to zajedništvo zavisi od snage koju parovi ulažu u negu i pažnju, bez koje ljubav vene, pa čak i umire.

Istina je da posle tri do četiri godine popušta intenzivni osećaj zaljubljenosti. Ako par do tada nije uspostavio čvrstu psihičku vezu, polako, ali sigurno dolazi do otuđenja. Iz dana u dan muškarac i žena sve više postaju stranci. I jedno i drugo se pitaju da li je osoba pored koje se bude ona ista u koju su se onako ludo zaljubili, i to na prvi pogled. Jedno drugo kao da više ne prepoznaju, jer se nisu trudili da se stvarno upoznaju, da sačuvaju bliskost i uvažavanje.

Suprotno mnogim psiholozima, koji imaju čitav niz opravdanja za otuđenje među ljudima, postoje i oni koji daju suprotno tumačenje. Oni tvrde da zasićenje, koje neminovno nastaje sa godinama, nije prirodna posledica, nije pitanje godina niti vremena koje su partneri proveli zajedno, već je pitanje kvaliteta zajedničkog života.

Jer, erotika i životna radost često se guše banalnim svakodnevnim trzavicama. Ubrzo ih zamenjuju čutanje i strepnja. Zato je iskren razgovor poslednja šansa da se stvari poprave. Iskrenost, ma koliko teško pala, jedina je šansa za oporavak i ponovno oživljavanje bliskosti i ljubavi, bez koje je život besmislen.

Leave a Reply