Izrada poentles gajtana

Izrada poentles gajtana počinje sa lančićem od 2 petlje. U prvoj petlji uraditi niski stubić (sl. 1a), provući novu petlju kroz prethodne obe na igli (sl. 1b). Okrenuti red na desno i u petlji osnove opet heklati niski stubić (sl. 2a). Provucite novu petlju kroz obe prethodne na igli (sl. 2b). Obratite pažnju na dve strelice. Okrenite opet rad na desno za 180 stepeni (sl. 3) i provucite iglu kroz dve petlje (označene strelicom – kose niti koje idu na desnu stranu), provucite niti kroz prve dve petlje na igli, tako da vam ostanu još dve petlje (sl. 4a). Sad ponovo okrenite rad za 180 stepeni na desnu stranu i provucite omču kroz obe petlje na igli, tako da je igla zauzela opet normalan položaj (sl. 4b). Zatim ponovo zahvatite iglom bočne dve niti petljica (sl. 5) i od * stalno ponavljajte bodove. Rad možete okrenuti i pre provlačenja igle kroz bočne petljice, tako da obe niti leže koso na levoj strani naviše (s. 6a). Prihvatite za nove stubiće niti petljice (sl. 6b), provucite omču, izvucite je i završite, od * stalno ponavljajte.

Probajte šta vam je lakše, zahvatanje niti petljice pre ili posle okretanja. Gajtan će se malo razlikovati. Šira poentles traka nastaje ako se iza svakog niskog stubića umetne jedna petlja u lančiću (sl. 8b). Na slici je prikazan rad posle okretanja (sl. 8a), odnosno obe niti petlje u koje se kasnije rade niski stubići. Ne zaboravite na uzvlačenje omčice, nove petlje pre završavanja.

Ako se sastavlja početak i kraj gajtana, obratite pažnju na ivična čipkana ispupčenja koja se moraju uklopiti. Početak i kraj gajtana za okrugline sastavljaju se šivenjem (sl. 8c).

Kratke stazice gajtana heklaju se direktno na susednom gajtanu (sl. 8d).

Jednostavan poentles gajtan

Radi se na početnom lančiću, izradom niskog stubića u svakoj petlji na lančiću (sl. 9). Na (sl. 10 a) prikazana je izrada novog reda niskih stubića na prethodno urađenom gajtanu, na taj način dobije se širi gajtan. Izradom novih redova niskih stubića, preko prethodnih, dobićete širi gajtan, to možete da ponovite više puta, po želji (sl. 16a). Ako ne želite prethodno da radite lančić, a hoćete istu vrstu gajtana, radite prema prikazu ilustrovanom na slici 10b. Iz leve početne petlje izvucite novu omču, zatim novu petlju provucite kroz obe petlje na igli, tako da ostane jedna. Ponavljajte ove bodove na dalje.

Ukrasni poentles gajtani

(sl. 14a) Ovaj poentles gajtan izgleda kao cik-cak traka. Radite prema slici, okrenite jednu petljicu u lančiću. U niski stubić bez navijutka radite 3 niska stubića bez navijutka * okrenite 1. lančićem, u 2. raditi 3 niska stubića, a od * stalno ponavljati. Šira bordura se radi prema (sl. 14b), počnite sa 3 petljice u lančiću i u 3. petlji lančića od igle uradite 3 niska stubića * okrenite sa 4 petlje u lančiću i u 3. niski stubić od igle uradite 3 niska stubića, od * stalno ponavljajte.

(sl. 15) Sitni listići u borduri nastaju ovako * 4 petlje u lančiću i u 4. petlji od igle raditi 1 stubić, ali završite samo sa 2 omče, 1 navijutak, ubodite u istu petlju lančića, provucite omču, ovu i sledeću omču završite pojedinačno, zatim ponovite 1×3 omče, 1×2 omče i od * stalno ponavljajte.

(sl. 16a) Širi poentles gajtan radi se od niskih stubića poprečno. Od broja stubića u svakom redu zavisi širina gajtana. Posle završetka svakog reda uradite 1 petlju u početnom lančiću.

(sl. 16b) Radi se na isti način kao i prethodni gajtan (16a), samo se prilikom okretanja, tj. izrade sledećeg reda ne radi ne radi nova petlja u lančiću, tako da se gajtan malo povija na desnu stranu. Ova vrsta gajtana koristi se u kombinaciji sa prethodnim kod ovalnih oblika motiva.

(sl. 17a) Počnite sa 6 petlji u lančiću, u 4. petlji od igle uradite 1 niski stubić, 3 lančića, u 2. sledeći lančić raditi 1 niski stubić, * okrenite sa 3 lančića, 1 niski stubić radite oko lančića, 3 lančića, 1 niski stubić radite oko sledećeg lančića, od * stalno ponavljajte.

(sl. 17b) Širi gajtan počnite sa 7 petlji u lančiću, u 4. petlji lančića radite 2 niska stubića, 3 petlje, u poslednjoj radite 1 niski stubić, * okrenite sa lančićem od 4 petlje, oko 3. petlje radite 2 niska stubića, 3 petlje u lančiću, oko 4 petlje lančića radite 1 niski stubić, a od * stalno ponavljajte.


Leave a Reply