Ažur bod za obradu ivica

Ažur bod je najčešća završna obrada ivica veženih ručnih radova. On se prventstveno koristi kod veza pokrsticom na leakrilu i panama platnu, ali se u suštini može primeniti na svakom platnu sa pravilnom osnovom tkanja, kod kojeg se niti mogu nesmetano izvlačti (lan, juta itd.).

Ažur bod je zapravo osnovni bod za obradu kod hardanger tehnike veza. Za obradu veženih ručnih radova (stoljnjaka, miljea …) koristi se na mnogo načina, od onih najprostijih do složenih ukrasnih bodova. Pre nego bilo šta počnete raditi imajte na umu da iskrojenu tkaninu morate obametnuti koncem, jer je vrlo važno da se ona ne osipa.

Najjednostavniji načina da obradite ivice vašeg novog veženog stolnjaka ili miljea je prost ažur način obrade. Najpogodniji je za vežene radove urađene na leakrilu ili panama pamučnom platnu. Radi se tako što prvo izvučete 3 niti  duž ivica rada na 3-4 cm od ruba tkanine, sa sve četiri strane. Zatim osnovnim ažur bodom obradite unutrašnju ivicu rada, a onda ostatak niti do ruba tkanine jednostavno izvučete .

Jednostavan ažur bod

Izrada prostog ažur boda: Konac kojim radite provlačite između niti, bez čvorova; hvatate 4 izvučene niti i povratnim bodom hvatate prve dve sledeće niti osnove; ponavljate do kraja rada.  Dobićete obrađen rad sa slobodnim resicama na kraju. Obradu unutrašnjih ivica možete uraditi na dva načina, običnim ili četvrtastim prostim bodom (sl. 1,4,7). Izradu običnog prostog ažur boda možete pogledati na datom linku, jer  iz iskustva znam da je tako lakše shvatiti.

Drugi jednostavan način je obrada ažur bodom sa porubom. Odredite širinu poruba plus 1 cm za podvijanje njegovog gornjeg dela. Izvucite 3 niti duž unutrašnjih ivica rada i jednu nit na 1 cm od ruba tkanine. Obradite unutrašnje ivice rada sa gornje strane izvučenih niti prostim ažur bodom. Formirajte porub tako što ćete presaviti taj 1 cm po izvučenoj niti, a zatim porub profircajte uz sam rub donje izvučene niti na unutrašnjim ivicama rada i formirajte uglove prošivanjem dijagonalno.Zatim unutrašnje ivice rada sa donje strane izvučenih niti obradite takođe prostim ažur bodom, ali tako da istovremeno hvatate osnovu i porub za prve dve niti do izvučene. Za razliku od prethodnog načina, kod obrade sa porubom morate obraditi obe strane izvučenih niti na ivicama rada.

Primer za određivanje širine poruba: Za porub širine od 3 cm ostavite 7 cm na rubu tkanine; na 1 cm od ruba izvucite 1 nit, a na 7 cm izvucite 3 niti; kad to presavije dobićete porub širine 3 cm. Izradu ažur boda sa porubom pogledajte na datom linku.

Složeni ažur bodovi

Ukrasni načini obrade ažur bodom su složeni i raznovrsni i nije ih jednostavno objasniti jednim postom. Pronašla sam video na kojem možete pogledati izradu jednog od najčešće korišćenih, a to je obrada sa nazubljenim ažur porubom.

Ako nisam uspela dobro da vam objasnim rečima, a znam da je tako teže shvatiti, pogledajte na datim linkovima video tutorijale.


Leave a Reply