Elegantna bluza sa listićima

Elegantna čipkana pmučna bluza sa listićima, tj. interesantnom heklanom bordurom od listova veoma je moderna i pristaje mladim vitkim devojkama. Veoma lepo će izgledati ako je uradite od crnog konca, za svečanije prilike, ili u nežnim pastelnim bojama konca koje su u trendu (ružčasta, boja jorgovana, žuta i sl.).

Veličine ove bluze, za koju je priloženo uputstvo za izradu su 34/36 (38/40). Materijal koji je potreban za njenu izradu je 450 (500) gr belog 100% pamuka, igle za pletenje br 3,5 i igla za heklanje br 3. Objašnjenje je dato za oba segmenta izrade, pleteni i heklani deo (bordura). Komplikovano? Sami procenite da li je vredno truda. Meni je pisanje ovog posta i priprema priloga oduzelo prilično vremena, ali mislim da je konkretna izrada u stvari mnogo jednostavnija od pisanja objašnjenja.

Izrada pletenog dela bluze

Osnovni motiv: Broj petlji je deljiv sa 10+ivična petlja. Svaki red počinje i završava ivičnom petljom …

1.R: * 1 navijutak, 1 petlju odignite pravo, konac iza rada, zatim 4 petlje pravo, odignite petlju preko 4 pletene petlje pravo, 5 petlji pravo, ponavljajte od *.

2. 4. 6. i 8.R: obrnute petlje.

3.R: * 1 petlja pravo, 1 navijutak, 1 petlju odignite pravo, konac iza rada, sledeće 3 petlje pravo, odignite petlju preko 3 pletene pravo, 5 petlji pravo, ponavljajte od *.

5.R: * 2 petlje pravo, 1 navijutak, 1 petlja pravo odignuta, konac iza rada, sledeće 2 petlje pravo, odignuta petlja preko 2 pletene pravo, 5 petlji pravo, ponavljajte od *.

7.R: 3 petlje pravo, 1 navijutak, i prevučenu odignite (= 1 petlju odignite sledeću petlju pravo, zatim odignite petlju preko popletene), 5 petlji pravo, ponavljajte od *.

9. 11. 13. i 15.R: prave petlje.

10.R: * 1 navijutak, 1 petlju odignite pravo, konac ispred rada, sledeće 4 petlje obrnuto, zatim odignutu petlju prevucite preko 4 pletene petlje, 5 petlji obrnuto, ponavljajte od *.

12.R: * 1 petlja obrnuto, 1 navijutak, 1 petlju odignuti pravo, konac ispred rada, sledeće 3 petlje obrnuto, zatim odignuti petlju preko 3 pletene petlje, 5 petlji obrnuto, ponavljajte od *.

14.R: * 2 petlje obrnuto, 1 navijutak, 1 petlju odignite pravo, konac ispred rada, sledeće 2 petlje obrnuto, zatim odignutu petlju prevucite preko 2 popletene, 5 petlji obrnuto, ponavljajte od *.

16.R: * 3 petlje obrnuto, 1 navijutak, 2 petlje obrnuto zajedno, 5 petlji obrnuto, ponavljajte od *.

Dalje stalno ponavljajte rad od 1 – 16.R.

Proba rada i izrada delova bluze

Proba rada: 22 petlje+30 redova = 10×10 cm osnovnog motiva.

Prednji deo: Nanižite 112 (122) petlje i pletite osnovnim motivom. Na visini 13 cm sa obe strane završite po 3 petlje za izreze rukava, a u svakom 2.R završite (popletite) još 1×3 petlje, 2×2 petlje i 2×1 petlju. Na visini od 30 cm za vratni izrez popletite 12 srednjih petlji i sa obe strane u svakom 2.R još 1×4 petlje, 2×3 petlje, 2×2 petlje i 3×1 petlju. Na visini 38 cm završite sve petlje odjednom.

Leđa: Pletite isto kao prednji deo, samo za plići vratni izrez, popletite srednjih 26 petlji na ukupnoj visini od od 35 cm, a onda sa obe strane u svakom 2.R završite jo 1×6 petlji i 1×4 petlje.

Rukavi: Nanižite 52 petlje i radite osnovnim motivom. Istovremeno, za širinu, u svakom 4.R dodajte 21×1 petlju i u svakom 2.R još 5×1 petlju (prema šemi rada = 104 petlje). Na visini 32 cm za obline rukava sa obe strane završite 2 petlje, a u svakom 2.R još 1×2 petlje, 3×1 petlju i 3×2 petlje. Na visini 37 cm završite preostale petlje odjednom.

Završna obrada: Zatvorite ramene šavove, umetnite rukave (tacno odredite sredinu), zatvorite sve preostale šavove. Vratni izrez obradite sa 1.R čvrstih petlji i 1.R čvrstih petlji, pleteno sa leva na desno. Koristite iglu za heklanje. Na sve donje ivične delove heklajte borduru sa listićima. Prvo uradite gornji deo bordure (1) na samoj ivici, a zatim svaki listić isheklajte prema šemi (2) i pričvrstite na mesto označeno A, a listiće povežite međusobno na označenim mestima B.

Heklana bordura sa listićima

Šema 1 i 2 (širina = 9 cm). Borduru radite iz dve faze rada. Prvo gornji deo bordure (1), a zatim hklajte svaki listić odvojeno i istovremeno spajajte sa osnovnom trakom.

Za osnovnu traku na donjim ivičnim delovima prednjeg i leđnog dela, kao i ivicama rukava uradite po 1 R čvrstih petlji (broj petlji deljiv sa 12). Zatim sledeća 3 reda radite prema šemi rada 1. Listiće uradite prema opisu šeme rada 2, u 9.R povežite sa osnovnom bordurom sa po 1 petljom na čvrstu petlju, preko trostrukog stubića (strelica A na šemama). Listiće povežite međusobno čvrstim petljama (strelica B na šemi rada 2).

List: Vidi šemu rada 2. Uradite 14 vazdušastih petlji+1 „obrnutu” vazdušastu petlju. 1.R: U svaku vazdušastu petlju 13×1 čvrstu petlju, a u 14. vazdušastu petlju uradite 5 čvrstih petlji. Zatim na drugoj strani ivice radite uzdužno i heklajte 13×1 čvrstu petlju. 2.R: 1 “obrnuta” vazdušasta prtlja, 15 čvrstih petlji, u sledećoj petlji (srednja petlja) uradite 3 čvrste petlje, 12 čvrstih petlji na sledeće, na sledeću čvrstu petlju.


Leave a Reply