Umirovljena medicinska sestra

Umirovljena sestra
Umirovljena medicinska sestra
Poziv medicinske sestre

Poslovi medicinskih sestara zahtevaju osnovnu kvalifikaciju, a to je srednja strukovna četvorogodišnja škola za medicinske sestre. Uglavnom se žene odlučuju za ovo zvanje. Tako lakše dolaze do posla, mada danas ima sve više pripadnika muškog pola koji se za njega odlučuju. Ipak, za većinu njih je ovo samo odskočna daska za dalje obrazovanje,  medicinski ili neki drugi fakultet.

Zanimanje medicinske sestre je veoma zahtevan, odgovoran i stresan posao. Ono što do dana današnjeg još uvek nije razjašnjeno to je obim i zadaci sestrinske prakse. Nedostaje jasna definicija uloge medicinske sestre u zdravstvenom sistemu  i nedostaju empirijski dokazi. Poslovi medicinske setre kreću se od onih najjednostavnijih, kao što je osnovna zdravstvena nega, do vrlo složenih dijagnostičkih i terapijskih procedura, složenih prevoja,asistencije u operacionoj sali, organizacija i planiranje. Sa nekadašnjim sistemom obrazovanja, medicinska sestre su bile stavljene u situaciju da moraju interno da se edukuju da bi mogle da obavljaju neke od tih zadataka. Vrlo često im se dodaju i obaveze, koje ne bi trebalo da spadaju u delokrug njihovih zadataka.

Medicina i nauka rapidno napreduju, pa je na sreću shvaćeno da tako edukovan kadar nije dovoljan da odgovori na te zahteve. Pre 15-tak godina obrazovni sistem je poboljšan, pa tako sada medicinske sestre imaju priliku da se školuju na visokim strukovnim školama ili da završe master studije iz oblasti zdravstvene nege. Profesija medicinske sestre ima svoje dobre i loše strane, svoje uspone i padove na isti način kao i svaka druga profesija.

Zašto bi nekoga privlačilo da postane medicinska sestra? Mnoge pojedince to privlači jer žele biti na usluzi drugim ljudima. Oni takođe uživaju u društvenom elementu. Kao medicinska sestra redovno ćete komunicirati s pacijentima, članovima njihovih porodica i kolegama na poslu. Ako volite ljude i volite područje zdravlja i medicine, onda kada spojite ova dva elementa u jedan, dobijate odlične medicinske sestre! Sestrinstvo može doneti sa sobom ogromnu količinu ličnog zadovoljstva, jer vidite kako napori koje ste uložili da pomognete pacijentu rezultiraju poboljšanim zdravstvenog stanja pacijenata.

Veza između medicinske sestre i pacijenta je jaka i može pomoći u olakšavanju procesa ozdravljenja. Medicinske sestre su u bolničkim uslovima 24h pored pacijenta, a njiho znanje i adekvatna reakcija su ponekad presudni za to. Zajamčena sigurnost posla i potencijal za zaradu su još dva razloga zbog kojih je profesija medicinske sestre tako tražena i vredna truda.

Medicinske sestre provode svoje vreme u blizini onih koji su bolesni i umiru. Neki od bolesnika će ozdraviti dok drugi neće. To može biti emotivno vrlo traumatično i bolno. Koliko god se sestra trudila da odvoji vlastite emocije od svog posla, to je često veoma teško. Neki ljudi mogu lakše podneti ove delikatne situacije nego drugi.  Pa ipak, ako volite ljude i imate imalo empatije, neke od ovih situacija ostaju vam urezane u pamćenje za čitav život, svesno ili nesvesno. I to je teret koji morate da nosite do kraja svog života.

Profesija medicinske sestre nije posao od devet do pet. Bolnice i  hitna služba su otvorene 24h  i potrebno im je osoblje danonoćno. To znači da ćete raditi smene, od najranijeg jutra i čitavu noć. Od vas se takođe očekuje da radite vikendom, kao i praznicima. Ako se ne možete prilagoditi različitim smenama, medicinska sestra nije zanimanje za vas

Obrazovanje uključeno u školovanje za medicinsku sestru nije jednostavno niti lako. Moraćete neprestano učiti i biti potpuno posvećeni svom poslu  kako biste bili uspešni u njemu. BIće vam potrebna stalna edukacija i opsežno medicinsko znanje,sposobnost brzog reagovanja,prilagodjavanje medicinskom timu i oštro oko za detalje i posmatranje.

Odlazak u zasluženu mirovinu

Kad sve ovo prodje i dodje vreme za zasluženu mirovinu ne biva ni malo jednostavno. Nije bilo ni meni. Kao prvo treba vam 2-3 meseca da shvatite da više ne radite i da morate potaržiti nešto drugo da biste popunili tu prazninu. Taman toliko je trebalo i Komori medicinskih sestara Srbije da primeti da nema priliva sredstava sa mog računa i da me kontaktira. E tu sam morala priložiti pismeni iskaz i dokaze da je to tako i da se neću više baviti tim poslom.

Dakle, da biste bili medicinska sestra, morate imati licencu za rad, morate plaćati članarinu i prisustvovati  kontinuiranoj medicinskoj edukaciji. U suprotnom to niste, bez obzira na vašu diplomu. To znači da ja to više nisam, što sam doživela kao svojevrsnu uvredu. I dalje sam u trendu, zato što me to naprosto zanima i hvala bogu postoji internet pa možete saznati sve što želite. Možda i bolje od onih koji se edukuju redovno, a nisu previše posvećeni nadgradnji svoje profesije.

Poziv medicinske sestre ostavlja kao posledicu neke neobične navike i osobine, po kojima ih ljudi često lako prepoznaju čak i kad su u mirovini. Ali o tome ću pisati neki drugi put. U svakom slučaju, ovo je profesija kod koje se nije tako lako prešaltati na neki drugi kolosek. Ali ja sam to ipak učinila (uporna po prirodi) i postala samouki IT stručnjak … ovde mi nedostaje jedan mali smajlić.

Leave a Reply