Briško heklanje sa trakama

Briško heklanje je oponašanje briške čipke rađene na batiće – tvrdim jastučićima, koje je svoje ime dobilo po gradu Brižu u Belgiji. Obe tehnike temelje se na izradi traka koje se međusobno povezuju i tako čine raznolike uzorke, Trake se heklaju stubićima u polaznim i povratnim redovima, a na početku svakog reda ishekla se luk (lančic) od petlji (očica). Ti lukovi se međusobno spajaju vezivnim petljama ili lančićima – pređicama. Na taj se način heklaju paukove mreže ili radovi sa puno heklanih detalja.

Uska traka

Slika 1. prikazuje usku traku koja se sastoji od naizmeničnih punih i praznih kvadratića tj. stubića sa 1 navijutkom. Svaki red počinje lančićem od 6 petlji. Ako umesto praznih kvadratića heklate 5 stubića sa 1 navijutkom kao u prethodnom redu, nastaje gusto heklana traka.

Na slici 2. vidite širu traku na kojoj je već na početku urađen luk od petlji (omča lančic). I tu se rad okreće posle urađenog lančića od 6 petlji. Izduženi izgled uzorka postže se ako u svakom redu heklate 3 stubića, 1 petlju, 3 stubića.

Vijugava traka

Prema prikazu na šemi, prvo uradite ravnu traku. Za polukružni vrh isheklajte kose redove, koji se sastoje od 1 niskog stubića, jednog polustubića i 2 stubića sa 1 navijutkom. I te redove okrenite posle šest urađenih petlji u lančiću.

Posle 6. kosog reda heklajte ovako: lančić od 3 petlje, zahvatite poslednja tri unutrašnja luka (sl. 3), jedna vezivna petlja, lančić od 3 petlje (sl. 4) i još jedan kosi red. Traku dalje heklajte međusobno ravno povezujući unutrašnje lukove od lančića sa 3 petlje, jedna vezivna petlja u luk od lančića koji leži sučelice (sl. 5 i 6).

Sledeći vrh opet heklajte kosim redovima i zahvatite zajedno 4 unutrašnja luka (sl. 7). Na sl. 8 vidite završenu čipku.

Ravna traka sa cik-cak ivicom

Da bi dobili čipku na sl. 13 i 14, prvo uradite ravnu traku potrebne dužine. Krivudavi deo čipke heklajte prema oznakama na šemi i odmah je spojite račvastim stubićima i vezivnim petljama sa ravnom trakom. Račvasti stubić heklajte ovako: 4 navijutka, ubodite u 1. luk, provucite 1 petlju, završite zajedno 2x po 2 petlje, uradite 2 navijutka, ubodite u 2. luk, provucite 1 petlju, završite zajedno 2x po 2 petlje, uradite 2 navoja, ubodite u 3. luk, provucite 1 petlju i završite 2x po 2 petlje, 1×3 petlje i 3x po 2 petlje. Na sl. 14 vidite gotovu čipku.

Okrugli motivi

Za motiv na sl. 9 i 10 isheklajte traku prema šemi 9a, složite je u krug i krug zatvorite vezivnim petljama ili ga zašijte. Za paukovu mrežu u sredini kruga spojite lančić od 12 petlji u prsten i oko njega isheklajte 10 puta 3 stubića, lančić od 4 petlje, dva zajedno završena stubića, i to svaki u jedan luk kruga, 1 vezivnu petlju u lančiću od 4 petlje, lančić od 2 petlje, 1 vezivnu petlju u 1. lančić od 4 petlje. Paukovu mrežu završite 1 vezivnom petljom u 1 stubiću. Sl. 10 prikazuje završen motiv.

Za motiv na sl. 11 i 12 isheklajte traku prema šemi 10a, složite je u krug i krug zatvorite vezivnom petljom ili sašijte. Isheklajte sredinu motiva i u 2. krugu heklanja spojite je vezivnim petljama sa lukovima od lančića. Sl. 12 prikazuje gotov motiv.

Ovalni motiv

Motiv na slici 17 radite prema oznakama na šemi 17a, heklajte u vrhovima kose redove i spajajući unutrašnje lukove 1 vezivnom petljom. Ovalni motiv sastavite vezivnim petljama ili ga sašijte. Sl. 18 prikazuje urađen gotov motiv.

Motiv osmica

Za motiv na sl. 19 uradite ravnu traku sa 9 lukova, prema oznakama na šemi 19a. Paukovu mrežu isheklajte sa lančićem od 6 petlji, završite zajedno 4 stubića od kojih ste svaki prethodno uboli u po 2. luka, isheklajte lančić od 3 petlje, 1 niski stubić u 1. luk, lančić od 2 petlje, 1 vezivnu petlju u 3. od lančića od 6 petlji, 2 petlje. Traku dalje heklajte ravno, a zatim uradite 2. paukovu mrežu. Dalje radite opet ravno i kraj trake podvucite pod motiv i završite vezivnim petljama ili sašijte. Prikaz gotovog motiva je na sl. 20.

Leave a Reply