Heklani milje cveće i leptiri

Uputstvo i šema za heklani milje cveće i leptiri

Ovaj heklani milje je malo komplikovan za izradu, ali se vredi potruditi, jer je rad izuzetne lepote, a i naučićete neke nove bodove. Milje se satoji od različitih motiva, koji se svi rade pojedinačno, spajaju u kružne redove u obliku venca i povezuju sa ostalim motivima.

Materijal: 140 gr konca za heklanje br 40

Dimenzije: Prečnik 54 cm

Izrada:  Počnite izradu iz centra, heklanjem motiva A, koji predstavlja cvet i sastoji se od 19 redova – gustih latica. Način izrade svih bodova je precizno ilustrovan na šemi. Drugi red čine motivi B – listovi koji okružuju centralni motiv – cvet. Svaki list radite pojedinačno (12 komada). Kružno povezujte i spajajte za cvet. Zatim radite kružne cvetne motive C, svaki pojedinačno, prema datoj šemi (12 komada) i lančićima sa memicama prvo povežite za motive B – listove sa donje strane, a sa gornje strane za motive D i E, koji se rade pojedinačno i naizmenično povezuju u obliku venca koji okružuje milje.Potrebno je da uradite po 12 motiva D i E. Obratite pažnju na način spajanja motiva u ovom redu, koji je precizno ilustrovan na šemi. Na kraju radite prema trećem delu šeme motive leptirova, koji okružuju ovaj milje. Svaki motiv leptira radite pojedinačno, prema datoj šemi, na kojoj su precizno ilustrovani svi bodovi i povezujte prvo u obliku venca,  a na kraju lančićima  sa memicama povežite prvo sa donjr strane sa motivima D i E, a zatim sa gornje strane sa lančićima i memicama, koji ukrašavaju ivični deo miljea.

Za uvećanje šema klikni na slike.

Leave a Reply